SOLSKENSSTATYN HYMY
SOLSKENSSTATYN HYMY :: Hymy till skolor :: Utlysning av bra kamratskap

UTLYSNING AV BRA KAMRATSKAP

At bry sig om sina medmänniskor hör till jämställdhetsprinciperna i Finland. Till detta för att visa hänsyn till sina närmaste, att uppföra sig hyfsat och ta ansvar för gemensamma saker. Det är viktigt att få leva med människor som bryr sig om en.

I och med att världen internationaliseras blir även människor som bor på andra sidan jordklotet våra närmaste. Vi kan också råka ut för situationer där vi måste bete oss på ett annat sätt än vad vi är vana med. Vi kan emellertid klara oss i alla slags situationer om vi följer principerna för hänsyn och rättvisa.