VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet

FOSTRAN TILL FÖRETAGSAMHET – SAMARBETE MED ELEVEN I MEDELPUNKTEN

Opinkirjos fostran till företagsamhet syftar till att stärka barns och ungdomars delaktighet och aktivt medborgarskap i framtiden - både i personliga livet och i livet som en del av samhället.

Fostran till företagsamhet är en del av medborgerlig utbildning och begreppet företagsamhet uppfattas allmänt. Det handlar om att hitta balansen i livet, att vara interaktiv och att leda sig själv såväl som om kreativitet och förmågan att möta förändringar.

Avgiftsfria material och verktyg finns till stöd för grundkkole- och gymnasielärare i fostran till företagsamhet.

 

(uppdaterat 4.11.2011)