VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Innehåll åt fostran till företagsamhet

INNEHÅLL ÅT FOSTRAN TILL FÖRETAGSAMHET

Klubbcentralen producerar material för fostran till företagsamhet i samarbete med olika företagsorganisationer och andra entreprenörskapsfrämjande myndigheter.Iver - för företagsamhet! är ett företagsamhetslärömaterial för 9-12-åringar. Läromaterialet leder till företagsamma egenskaper samt en företagsam livsinställning i skolelevens vardag. Till materialet hör en uppgiftsbok för användning i skolor och klubbar och ett tipshäfte för handledarna samt internetsidor som stöd för boken och som fritidssysselsättning.


 

Titta i kalejdoskopet är ett undervisningsmaterial i fostran till entreprenörskap, som är avsett för lärare i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen. I Titta i kalejdoskopet -materialet finns rikligt med idéer för uppgifter som hjälper till att inlemma perspektiven i entreprenörskapfostran i olika läroämnen.


Uppsatstävlingen Yritys Hyvä (på finska) är avsedd för de nionde klasserna i grundskolan och för andra stadiet. Materialet är på finska, men man kan skriva uppsatsen också på svenska.

 

 

 

 

 

 

(uppdaterat 14.3.2012)