VERKSAMHET

DEN RÖDA TRÅDEN I FOSTRAN TILL FÖRETAGSAMHET


Dagens aktiva medborgarskap förutsätter ett entreprenöriellt förhållningssätt till sitt eget liv.

 • Intresse för sin miljö och de möjligheter den erbjuder
 • förmåga att ta reda på saker
 • förmåga att kunna se nya helheter ur olika synvinklar
 • mod att göra självständiga val

är entreprenöriella färdigheter som stödjer den egna livskompetensen.

Målen för fostran till företagsamhet är att

 • stärka barns och ungdomars livskompetens
 • utveckla barns och ungdomars samhällsansvar
 • ge barn och unga färdigheter för framtiden
 • bredda barns och ungas handlingsmöjligheter
 • utveckla barns och ungas sociala och ekonomiska färdigheter.

För att nå målen betonas bl.a.

 • aktivitet
 • målmedvetenhet
 • kreativitet
 • ansvar
 • samarbetsförmåga.

Del av skolans verksamhetskultur

Fostran till företagsamhet ska ses som

 • ett tankesätt
 • en inlärningsmetod
 • en undervisningsmetod

som genomsyrar hela skolans verksamhetskultur och hjälper barnen och ungdomarna att utvecklas till aktiva kunskapssökare och aktörer i sitt samhälle.

Fostran till företagsamhet utvecklar barns och ungas

 • kunskaper
 • färdigheter
 • attityder

som de behöver i sina studier och senare i livet.

Inom den grundläggande utbildningen innebär fostran till företagsamhet också att eleverna får kunskap om entreprenörskap, liksom om andra arbetsformer, så att de utgående från kunskapen i sinom tid kan göra sina egna val.

 

(uppdaterat 14.3.2012)