VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Mål :: Inre och yttre företagsamhet

INRE, YTTRE OCH SPONTAN FÖRETAGSAMHET

Fostran till företagsamhet indelas ofta i inre och yttre företagsamhet. Utöver dessa talar man också om spontan företagsamhet, som anses vara grunden för inre och yttre företagsamhet.

För att målen för fostran till företagsamhet ska kunna uppnås, är det viktigt att se helheten bestående av alla dessa tre delområden: inre, yttre och spontan företagsamhet.

Genom fostran till företagsamhet utvecklas ungdomarna till delaktiga medborgare med förmåga att hantera sitt sociala liv och sin ekonomi. Skolans gemensamma projekt ger eleverna möjlighet att öva upp dessa färdigheter. I projekten kombineras inre och yttre företagsamhet och eleverna får träning i att delta i den egna gemenskapen.

Det centrala är att eleverna kämpar för det gemensamma och målinriktade projektet. 


Inre företagsamhet syftar på ett gemensamt entreprenöriellt förhållningssätt, dvs. hur företagsamheten syns i hela samhället. Inre företagsamhet förknippas ofta med bland annat initiativförmåga, uthållighet, samarbetsförmåga, kreativitet, ansvar och risktagande.

Yttre företagsamhet handlar om att grunda, sköta och äga företag. Till yttre företagsamhet hör exempelvis planering av en affärsidé, marknadsföring, ekonomiplanering etc.

Spontan företagsamhet avser individens entreprenöriella förhållningssätt till livet. Det betyder att individen tar ansvar för exempelvis sitt lärande eller uppehälle. 

 

 

(uppdaterat 14.3.2012)