VERKSAMHET

MATERIAL

 

Iver - för företagsamhet! (pdf)

Iver för företagsamhet! är ett läromaterial om företagsamhet för 9-12-åringar. Läromaterialet leder till företagsamma egenskaper samt en företagsam livsinställning i skolelevens vardag.

I undervisningsmaterialet handlas det om företagsamma kvaliteter från perspektiv av ämnet "Aktivt medborgarskap och företagsamhet" som behöver till allmänna läroplanet. Materialet är därför framstående också för tidigare utbildning och som stöd för klubbverksamhet.

Till materialet hör ett tipshäfte för handledarna (pdf).

 

Titta i kalejdoskopet (pdf)

Titta i kalejdoskopet är ett undervisningsmaterial i fostran till entreprenörskap, som är avsett för lärare i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen – oberoende av läroämne. Materialet lämpar sig också för andra stadiet. I materialet Titta i kalejdoskopet  behandlas de två delområdena i temaområdet  aktivt medborgarskap och entreprenörskap parallellt, så att de stöder och kompletterar varandra. Syftet är att sporra och vara till hjälp i planeringen och genomförandet av entreprenörskapsfostran.

I materialet finns rikligt med idéer för uppgifter som hjälper till att inlemma perspektiven i entreprenörskapsfostran i olika läroämnen och i ungdomarnas egna aktiviteter och intressen. Uppgifterna är indelade i teman kring företagsamhet, ansvarskännande, målinriktning och kreativitet. Med hjälp av idéerna kan man planera gemensamma projekt inom olika läroämnen. 

Undervisningsmaterialet är producerat av Klubbcentralen - stöd för skolan rf och bekostat av Yksityisyrittäjäin Säätiö.

- Idéer för fostran till entreprenörskap

"Ett kalejdoskop är en optisk leksak, i vilken omgivningen skiftar färg och form. När man vrider på kalejdoskopet ändrar figurerna form om och om igen. En företagsam och kreativ person har samma förmåga att se på omgivningen. Han eller hon ser detsamma som alla andra, men har också en förmåga att gestalta nya mönster och möjligheter i de invanda mönstren."

(uppdaterat 11.9.2014)