VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Material :: Kontakt och materialbeställningar

Författare och redaktör

Ilona Kokko

Översättare

Eva Wahlström

Grafisk planering och illustrationer

Anna Mattsson


Kontakt

Klubbcentralen - stöd för skolan rf

Mariegatan 15 A11
00170 Helsingfors
Tfn 09 6962 440
kerhokeskus@kerhokeskus.fi

Materialbeställningar

Titta i kalejdoskopet -boken är gratis och kan beställas per telefon eller via webbsidorna. För beställningen debiteras expeditionsavgift och porto enligt vikt.


Uppdaterade 31.10.2007