VERKSAMHET

Praxis i entreprenörskapsfostran

Entreprenörskapsfostran i sin helhet består av innehåll och metod.1 Innehållsområdena är förknippade med företagsverksamhet, med företagandets roll i samhället, med yrkesvalsfrågor, med samhällets olika sektorer, med etiken i företagsverksamheten och med fördelningen av ansvar mellan konsumenten och företagaren.

Den undervisningsmetod som används i entreprenörskapsfostran har att göra med sättet att tänka och med verksamhetskulturen i skolan.

  • Den uppmuntrar eleverna att själva söka kunskap och att aktivt behandla den.

  • Eleverna stöds i att vara aktiva aktörer i sin egen lärprocess. Undervisningsmetoderna i t.ex. kemi, fysik och biologi, som grundar sig på experimentell observation av naturfenomen är undervisning i entreprenörskapsfostrande anda.

  • Aktivt lärande och kunskapssökande innebär också samarbete mellan läroämnen och att undervisningen når utanför skolans väggar.

Varje skoldag och lektion innehåller situationer där man kan

  • öva samarbetsförmågan
  • uppmuntra till självständiga lösningar
  • söka alternativa handlingssätt
  • inspirera eleverna att ge sig i kast med utmaningar och
  • lära sig att möta besvikelser.

Hur kan man t.ex. betona kreativitet i skolans vardag?

Det enklaste sättet är att lyssna på eleverna och att förverkliga deras idéer och de handlingssätt de föreslår - en möjlighet att handla annorlunda än man vant sig vid förut.

Vi kan ta som exempel när läraren noggrant förklarat en planerad uppgift för eleverna och någon av dem genast frågar om han eller hon kunde göra saken på ett litet annat sätt.

Ett lätt svar för läraren kunde låta: Din idé är utmärkt, men nu gör vi alla på samma sätt.

Ett svar som uppmuntrar till ett kreativt och företagsamt handlingssätt skulle låta: En god idé. Försök göra det på ditt sätt och berätta sedan hur det fungerade.2

En verksamhetskultur där man ger eleverna möjlighet att göra annorlunda, ökar dock modet att förverkliga de egna idéerna och målen och uppmuntrar till att pröva nya handlingssätt.

Är det fråga om entreprenörskapfostran?

Kari Ristimäki3 har ställt några frågor till stöd för lärare, med hjälp av vilka man kan avgöra om det är fråga om entreprenörskapsfostran i undervisningen. Svara på följande frågor.

Vem

- bär ansvar för det som görs?
- ger idéer?
- planerar?
- väljer ut de idéer som skall förverkligas?
- anstränger sig?
- får upplevelser?
- lägger sig själv i blöt?
- övar upp samarbetsförmåga?
- övar sig att uppträda?
- övar sig att uttrycka åsikter och att motivera sin ståndpunkt?
- sköter om nätverken?

Ifall svaret på de flesta frågorna är eleven, kan verksamheten anses vara entreprenörskapsfostran.


1 Se Ristimäki, 2004.
2 Se Ristimäki, 2003, 8.
3 Ristimäki, 2003, 11.