VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Material :: Uppgifter: Ansvarighet

Företagsamhet under ansvar

Ansvar hör ihop både med rollen som konsument och med rollen som företagare - dvs. med rollen som medborgare. Konsumtionsbesluten är numera en allt viktigare form av beslutsfattande och påverkan. Till de viktigaste färdigheterna hos en aktiv och företagsam medborgare hör förmågan att inse detta och att kunna ta reda på hur man påverkar genom att konsumera det ena eller det andra. Bakgrundsinformation för uppgifterna.

Avsnittets uppgifter

Konsument och företagare

Varför betalar man skatt?

Ansvar för miljön

Grupparbetsövningarna i bilaga 2 passar också som övning i personligt ansvarstagande.


Företagsamhet under ansvar -uppgifterna (pdf)