VERKSAMHET

16. Stöd ett biståndsprojekt


Läroämnestips: Alla läroämnen
Ordna ett lopptorg. Se avsnitt 4, uppgift 11.

Tips: Dagsverke rf publicerar varje läsår på sina webbsidor ett omfattande läromaterial på finska och svenska om det land och det tema som är föremål för medelanskaffningen.

Ordna ett medelanskaffningsjippo och donera intäkterna till ett biståndsprojekt som ni väljer ut.

A. Bekanta er med olika biståndsprojekt. Sök ett biståndsprojekt som på något sätt har att göra med ert läroämne. Biståndsprojektet kan t.ex. under slöjdlektionerna ha att göra med stöd för hantverkare i ursprungsbefolkningar, på biologilektionerna med ett naturskyddsprojekt, under religionstimmarna med biståndsarbete via församlingarna, under livsåskådningslektionerna med människorättskampanjer etc. Biståndsprojekt som passar för olika läroämnen finner ni via organisationerna.

B. När ni har hittat ett lämpligt biståndsprojekt, ta kontakt med organisationen och be om mera information om biståndsprojektet och -målet. Bekanta er under lektionerna med biståndsmålet ur läroämnets synvinkel. Fundera på och diskutera vilken betydelse stödet har för biståndsmålet.

C. Planera ert medelanskaffningsjippo. Hur samlar ni in medel? Goda metoder är bl.a. basarer, lopptorg, hantverksmässor, flaskinsamling, ett stavgångs- eller annat motionsevenemang, en konstkväll i skolan, en elevkonsert etc.

D. Dela ut ansvarsområden i klassen. Viktiga ansvarsområden är bl.a. att anhålla om eventuella tillstånd, att skaffa lokaler, marknadsföring, att skaffa tillbehör eller göra något som behövs under medelanskaffningen, att ställa i ordning lokalen för jippot, att sköta om de insamlade medlen och att redovisa för dem.

E. I planeringen av medelanskaffningen är det viktigt att komma ihåg några saker:

  • Utgifterna för medelanskaffningen skall vara mindre än intäkterna.
  • Slå fast en grundidé för jippot, för att ert budskap skall vara så tydligt som möjligt.
  • Berätta om målet för ert understöd och om hur ni kommer att använda de insamlade medlen.
  • Sprid information om ert medelanskaffande. Bjud t.ex. in lokaltidningen och -radion för att följa med när ni förbereder er för jippot.
  • Offentliggör resultatet av medelanskaffningen och tacka alla medverkande.

F. Diskutera efteråt hur jippot lyckades. Vilket lyckades bra? Vad gör ni annorlunda nästa gång?