VERKSAMHET

BAKGRUNDSINFORMATION FÖR UPPGIFTERNA I AVSNITTET ANSVARIGHET

Ansvarsfrågan bildar ett interaktivt förhållande mellan konsument och företagare, där båda påverkar varandra. En genomgång av det ansvar som fördelar sig mellan konsument och företagare ger övning i att mångsidigt beakta olika synvinklar och tar fram det relativa i dessa frågor.

Till rollen som konsument, företagare och medborgare hör också att betala skatt och att ta gemensamt ansvar. I uppgifterna i andra avsnittet skall vi se på betydelsen av att man betalar skatt ur hela samhällets synvinkel, ur ett personligt perspektiv och i företagsverksamheten.

I uppgiftsavsnittet behandlas också möjligheter och sätt att delta i välgörenhet och på så sätt påverka situationen för dem som behöver hjälp.