VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Material :: Uppgifter: Företagsamhet

Deltagande entreprenörskap

Intresset för ett aktivt, deltagande och företagarmässigt handlande förutsätter erfarenheter av att få uppmärksamhet och av möjligheter att påverka. Uppgiftsidéerna i första avsnittet uppmuntrar eleverna att delta i skolans dagliga liv och att självständigt söka kunskap, och bekantar eleverna med teman kring entreprenörskap, arbete och frivilligverksamhet. Det passar bra att kombinera uppgifterna med samarbete med lokala företag eller organisationer.

I avsnittet Deltagande och på verkan behandlas möjligheterna till aktivitet och deltagande med hjälp av diskussion, handling och intervjuer.

I avsnittet Företagsamhet
  • leder uppgifterna 5-7 däremot till teman kring entreprenörskap och företagsamhet via idéer, tidningsanalys och forskning.

  • ger uppgift 8 möjlighet att locka de unga till företagsamhet klassvis.

  • behandlas i uppgift 9 teman kring aktivitet och entreprenörskap med filmer och skönlitteratur.


Deltagande entreprenörskap -uppgifterna (pdf)