VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Material :: Uppgifter: Kreativitet

Kreativ företagsamhet

Kreativitet är förmåga att tänka på och se på saker på ett sätt som avviker från det invanda. Nya uppfinningar är sällan något fullständigt nytt. Däremot kan de vara nya former eller nyarrangemang av gamla bekanta saker. Till kreativiteten hör förmågan att problematisera saker som vi finner självklara. Bakgrundsinformation för uppgifterna.

Avsnittens uppgifter

Med andra ögon

Nya synvinklar

Skapande arbete