VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Material :: Uppgifter: Målinriktning

Aktiv målinriktning

Målinriktning kräver kunskap om vilka alternativ som intresserar en. Unga som vet vad de vill göra efter grundskolan och kanske t.o.m. efter andra stadiet har goda förutsättningar för målinriktade studier. Ifall däremot tiden efter grundskolan ännu är höljd i dunkel, kan det vara svårt att sätta några personligt betydelsefulla mål för skolgången.

En viktig hjälp för att sätta mål och för att uppnå dem är ett gott självförtroende - att lita på att det är möjligt att uppnå målen. Om man har lyckats uppnå mål tidigare är det lätt att lita på att man kan lyckas på nytt. Upplevelsen av att lyckas får de som kan sätta realistiska mål för sig.

 

Mina egna mål

  • I uppgift 1 fästs uppmärksamhet på milstolparna i det egna livet, på framgångar och på måluppnåenden. Med uppgiftens hjälp skall vi återkalla våra egna framgångar i minnet, vilka vi ofta har svårt att komma ihåg. Dessutom skall vi i uppgiften gestalta våra framtidsdrömmar och lägga märke till att det finns mellanskeden, som först måste uppnås.

  • I uppgift 2 skall vi öva långsiktig strävan efter ett mål med hjälp av ett konkret mål och en konkret plan. I uppgiften är exempelämnet gymnastik, men uppgiften kan tillämpas i alla läroämnen.
Min framtid
  • I uppgifterna 3-7 undersöker vi till vilka jobb en viss utbildning kan leda och hurdan utbildning vårt eget drömyrke kräver. Avsikten är att fästa uppmärksamhet på att ett visst läroämnes tillämpningsområden i arbetslivet kan vara många och att man å andra sidan kan komma till ett visst arbete på flera olika vägar. Med uppgifterna övar vi oss att söka information om olika utbildningsmöjligheter och läroanstalter.
Arbetslivsorientering
  • Uppgifterna 8-20 koncentrerar sig på PRAO-perioden och på förberedelse inför den. PRAO är ett utmärkt sätt att sporra ungdomar att bekanta sig med arbeten som intresserar dem. En noggrann förberedelse för PRAO-tiden hjälper eleven att få ut så mycket som möjligt av praktikperioden. Förberedelsen bidrar också till att PRAOn blir en betydelsefull erfarenhet i den ungas lärande.

  • Uppgifterna 14-19 är avsedda att utföras under PRAO-perioden. Det är bra att berätta för PRAO-kontaktpersonen om de uppgifter som eleven har under PRAO-perioden som stöd för sitt lärande. Då kan också kontaktpersonen för praktiken ge handledning och uppmuntran i uppgifterna.

 

Aktiv målinriktning -uppgifterna (pdf)