VERKSAMHET

3. Gissa vilket arbete!

Läroämnestips: Elevhandledning
Se bilaga 1: Svar.

Här finns beskrivningar som yrkesverksamma skrivit om sin egen utbildning. Avgör eller ta reda på,

A. hurdana kunskaper den som genomfört utbildningen har.

B. för vilket arbete den beskrivna utbildningen kunde vara lämplig. Ge minst tre förslag.

C. om man kan bli företagare med den beskrivna utbildningen. Ett hurdant företag kunde den utbildade grunda? Motivera.

Beskrivning 1: "Jag studerade för en yrkeshögskoleexamen vid Haaga Instituutti (numera Haaga-Helia yrkeshögskola). För närvarande läser jag engelska vid universitetet. Jag har gått både MyTravels och Finnairs kurs för flygvärdinna. Varje flygbolag sätter sina anställda på kurs, och kursernas längd och innehåll varierar mycket."

Beskrivning 2: "Att bli professionell kräver begåvning, tur, självförtroende och framför allt mycket träning och långsiktigt arbete som spelare. Vissa bra jappar utvecklas inte, för de orkar inte. Själv började jag profilera mig först som 17-åring, när jag växte till mig."

Beskrivning 3: "Mina studier vid Teaterhögskolan är på hälft. Alla kommer inte in i branschen från högskolan. Någon blir kanske assistent och stannar. Vem som helst kan ha förmåga att spela teater. Teaterklubbar och all sorts övning är bara bra - då ser man också vad det är fråga om."

Beskrivning 4: "Jag gick linjen för ungdoms- och fritidsledare i Suomen Nuoriso-opisto i St. Michel, som inte finns mera. Den är något mitt emellan en nuvarande grundexamen och en yrkeshögskoleexamen, i praktiken jämställs den med yh-examen för samhällspedagog." (Samhällspedagoger gör ofta ungdomsarbete.)

Beskrivningarna av utbildningar har plockats ur Helsingin Sanomats bilaga om utbildning, Koulutus (Aalto och Pallaste, 31.1.2007).


4. Ta reda på om utbildning på andra stadiet

Läroämnestips: Elevhandledning

A. I föregående uppgift beskrev yrkesmänniskor sina yrkeshögskole- och högskolestudier. Ta med hjälp av ansökningsguider och Internet reda på med vilka studier på andra stadiet man kan söka till

  • utbildningsprogrammet i turism vid yrkeshögskola (Beskrivning 1).
  • teaterhögskolan (Beskrivning 3).
  • utbildningsprogrammet i medborgarverksamhet och ungdomsarbete vid yrkeshögskola (Beskrivning 4).

B. Sök reda på de närmaste läroanstalterna i er hemtrakt där man kan avlägga de studier på andra stadiet som behövs.

C. Vilken utbildning skulle ni rekommendera efter den grundläggande utbildningen för en person som hela livet har ägnat sig åt mängder av olika motionsformer och som är intresserad av att arbeta med gymnastik och idrott (jfr. Beskrivning 2). Ta reda på saken med hjälp av ansökningsguider och Internet.

  • Var finns den närmaste läroanstalten på er hemort?


5. Ett drömyrke

Läroämnestips: Språklektioner, elevhandledning, modersmål

Vet du redan vilket ditt drömyrke är? Hurdant är arbetet när det är som bäst?

A. Skriv om ditt drömyrke. Hurdant tror du arbetet är i praktiken? Du kan också skriva en fiktiv (påhittad) beskrivning av ditt drömjobb. Behandla i uppsatsen:

  • Vad eller hur skall man studera för yrket?
  • Vad är arbetets goda och dåliga sidor?
  • Hurdan är en vanlig arbetsdag? Beskriv din arbetsdag.
  • Vad kräver arbetet av dig?

B. Diskutera med din elevhandledare hur du kan förbereda dig för ditt drömyrke. Ifall du skrev en fiktiv berättelse om ditt drömjobb, diskutera med elevhandledaren om hurdant arbete som skulle motsvara dina drömmar och hur man kan förbereda sig och studera för det.


6. Bekanta er med olika studievägar

Läroämnestips: Elevhandledning
Se period 1, uppgift 5.

Välj Alternativ 1 eller 2 och gör en tankekarta över din studieväg enligt någotdera alternativet. Utnyttja webbsidor där det finns information om studierna. Exempelvis www.studieinfo.fi och www.ammattinetti.fi (på svenska).

Alternativ 1: Vilket arbete leder studier i en viss bransch till? Rita en tankekarta med hjälp av följande frågor.
A. Vilket läroämne är du intresserad av? Placera ämnet i mitten av tankekartan. (Om du inte kan välja det intressantaste, välj då ett läroämne på vars lektioner du trivs.)

B. Fundera på vad som intresserar dig särskilt i ämnet? Varför trivs du på lektionerna? Skriv in så många saker som möjligt på kartan.

C. I vilka skolor kan man studera sådant som intresserar dig? Placera de skolor du känner till på kartan.

D. Ta reda på inträdeskraven till olika skolor. Lägg till dem på din tankekarta.

E. Vad för slags arbeten kan de som utexaminerats från de olika skolorna göra? Är de företagare eller löntagare? Fortsätt tankekartan med att lägga till arbetsuppgifter efter skolorna. Sök tips på webbsidorna och fråga om flera skolor och arbetsuppgifter av läraren eller av studiehandledaren.

F. Sök arbetsplatsannonser i tidningar eller på Internet som har att göra med arbetsuppgifterna. Uppskatta sysselsättningssituationen i branschen på basis av antalet platsannonser.

Alternativ 2: Vad skall jag studera för att få det jobb jag drömmer om? Rita en tankekarta med hjälp av frågorna.

A. Placera ditt drömjobb i mitten av kartan.

B. Var kan man utföra det arbetet? Placera ställena på kartan.

C. Vilka färdigheter behövs för drömjobbet? Placera så många färdigheter som möjligt på kartan.

D. Är det möjligt att studera de färdigheter som behövs för ditt drömjobb i någon skola?

  • Ifall ja: Lägg till de skolor där man studerar färdigheterna på din tankekarta.
  • Ifall nej: Lägg till var eller hur man kan lära sig de färdigheter som behövs.

E. Ta reda på inträdeskraven till de skolor där man kan studera de färdigheter som behövs i ditt arbete. Lägg till på tankekartan.

F. Sök beskrivningar av ditt drömyrke på webbsidorna.

G. Vilken ämneslärare tror du att vet något om studierna för ditt drömyrke? Visa din tankekarta för denna eller för studiehandledaren och fråga mera om hur man kan få det jobb du drömmer om.

H. Sök arbetsplatsannonser i tidningar eller på Internet som har att göra med ditt drömyrke. Uppskatta sysselsättningssituationen i branschen på basis av antalet platsannonser.


7. Intervjua en yrkesmänniska eller en studerande.

Läroämnestips: Elevhandledning
Se bilaga 4: Att göra en intervju.

A. Samla arbetsuppgifter på tavlan som intresserar klassen.

B. Fundera på om någon ni känner arbetar med någon av dessa arbetsuppgifter. Känner ni någon som studerar på ett område som på något sätt anknyter till arbetsuppgifterna? (Fundera på föräldrarnas, syskonens, fastrars och mostrars, farbröders och morbröders, kusiners, grannars etc. arbeten.)

C. Vad har de berättat om sitt arbete?

D. Fundera på lämpliga intervjuobjekt bland era släktingar som era klasskamrater kunde intervjua, och fråga dem om det passar. Genom ett hurtigt och artigt telefonsamtal till ett företag eller en läroanstalt i trakten får ni också tag på främmande intervjuobjekt.

E. Planera en intervju i par eller i grupp.