VERKSAMHET

FOSTRAN TILL FÖRETAGSAMHET I SKOLAN

Helheten Fostran till företagsamhet består av innehåll och metod. Ämnesområdena tangerar företagsverksamhet, entreprenörskapets roll i samhället, yrkesval, olika samhällssektorer, företagsetik samt ansvarsfördelning mellan konsument och företagare.

Undervisningsmetoden syftar åter på det entreprenöriella tankesättet och klimatet i skolan.

  • Eleverna uppmuntras att själva söka information och aktivt behandla den.
  • Aktivt lärande och informationssökande innebär samarbete mellan läroämnen och undervisning också utanför skolans väggar.

Varje skoldag och lektion innehåller situationer, där det går att

  • träna elevernas samarbetsförmåga
  • uppmuntra eleverna till självständiga lösningar
  • söka alternativa tillvägagångssätt
  • uppmuntra eleverna att anta utmaningar
  • träna elevernas förmåga att möta motgångar.

Hur kan kreativitet betonas i skolvardagen?

I sin enklaste form är kreativitet att lyssna på eleverna och genomföra deras idéer och förslag – att kunna handla på ett annat sätt än man är van vid.

Läraren förklarar till exempel noggrant en uppgift för sina elever och en av eleverna frågar genast om han kan göra uppgiften på ett lite annat sätt.

Ur lärarens synvinkel kunde det vara enklast att svara: Din idé är utmärkt men det är nog bäst om vi alla gör på samma sätt.

Ett svar som uppmuntrar till kreativitet och företagsamhet skulle dock lyda: Bra idé. Försök göra det på ditt sätt och berätta sedan hur det gick.

En verksamhetskultur som ger möjlighet att göra på ett annat sätt

  • ökar elevernas självförtroende att genomföra sina idéer
  • ger eleverna mod att fullfölja sina mål
  • uppmuntrar eleverna att pröva nya tillvägagångssätt.

 

(uppdaterat 14.3.2012)