VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Metoder :: Skolans klubbverksamhet

LÄRMILJÖ FÖR FOSTRAN TILL FÖRETAGSAMHET

Fostran till företagsamhet kan med fördel genomföras som klubbverksamhet, eftersom målen är de samma. Klubbar som betonar företagsamhet kan utnyttja allas styrkor och verksamheten bygger på gemensamma aktiviteter.

Klubbarna lämpar sig väl både för lägre och högre årskurser, eftersom de erbjuder meningsfullt innehåll och aktiverande metoder och arbetssätt för alla åldersgrupper.

Samverkan med samhället!

Vid sidan av lärarnas egna nätverk lönar det sig också att dra nytta av hemmens sakkunskap. Också elevernas fritidsaktiviteter kan utnyttjas.

Klubbar som betonar företagsamhet

  • Läraren är ledare, erbjuder möjligheter och planerar lärmiljön 
  • Aktiviteten bygger på elevernas egen aktivitet
  • Eleverna ställer själva frågor de vill ha svar på
  • Man utnyttjar olika experter och söker samarbetspartner utanför skolan
  • Simulerade och verkliga situationer fungerar som hjälp: besök, rollspel, experter besöker klubbarna.

 

(uppdaterat 14.3.2012)