VERKSAMHET

PROJEKT 

Skolans egna projekt

Genom skolans interna projekt kan eleverna påverka sin vardag och får erfarenhet av att påverka och vad det leder till. Att exempelvis arbeta för ökad trivsel i skolan skapar en känsla av gemenskap i hela skolan.

Andra skolprojekt kan till exempel vara att

  • ordna vår- eller julfester
  • planera och ordna en idrottsdag eller
  • ordna en talangkväll och konstutställning.

Projekt med samarbetsnätverk

Genom olika projekt kan skolan öppna sina dörrar till en ännu större gemenskap. Projekten kan gå ut på att skapa en tjänst för medlemmar i närmiljön eller främja välbefinnandet i mera avlägsna medmänniskors liv.

Samarbetsprojekt kan genomföras med till exempel:

  • närbelägna skolor och läroanstalter
  • regionala företag
  • lokala medborgarorganisationer och föreningar. 

Val av samarbetspartner

Vid val av samarbetspartner är det skäl att beakta samarbetspartnerns offentliga bild, bransch och produkter. Skolans uppgift är att fostra och ge neutral information. Läraren ska se till att läromedlen inte innehåller reklam.

Läraren ska förvissa sig om att frågor diskuteras mångsidigt ur olika synvinklar också tillsammans med samarbetspartner.

Utbildningsstyrelsen och Konsumentverket har utarbetat anvisningar till skolorna om spelreglerna för samarbete med företag, användning av material och sponsorering. Anvisningarna finns på Internet http://www.kuluttajavirasto.fi/ och på Utbildningsstyrelsens webbsidor http://www.oph.fi/.

 

(uppdaterat 14.3.2012)