VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: När är det fråga om fostran till företagsamhet?

NÄR ÄR DET FRÅGA OM FOSTRAN TILL FÖRETAGSAMHET?

Forskaren av fostran till företagsamhet, Kari Ristimäki (Yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyyttä ja kasvatusta, 2003), har gjort frågor för att hjälpa läraren att bedöma om undervisningen handlar om fostran till företagsamhet.

Svara på följande frågor:

Vem

 • bär ansvaret för arbetet?
 • skapar idéer?
 • planerar?
 • väljer de idéer som ska genomföras?
 • anstränger sig?
 • får upplevelser?
 • sätter sig själv på spel?
 • övar samarbetsförmåga?
 • övar närvaro?
 • övar sig i att presentera sina synpunkter och argumentera för dessa?
 • tar hand om bildningen av nätverket?


Om svaret på de flesta av frågorna är eleverna, är det fråga om fostran till företagsamhet.

 

 

 

 

 

(uppdaterat 2.11.2011)