VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Klubbverksamhet

KLUBB- OCH HOBBYVERKSAMHET

Tyngdpunkten i Läroriks verksamhet ligger på förbättringen av förutsättningarna för 7 - 16 årigas klubb- och hobbyverksamhet genom att utöka stödtjänster, producera nytt material, utveckla nya arbetsformer och delta i samhälleliga diskussioner och beslut som berör ämnet.

Samarbetspartners i utvecklingsprojekten är undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, riksdagen, Kyrkostyrelsen och andra organisationer och föreningar som stöder och organiserar hobbyverksamhet.

Lärorik deltar som partner i studier och utvecklingsprojekt som har med klubb- och hobbyverksamhet att göra.


Läroriks områdeskoordinatorer fungerar lokalt genom att stöda klubbaktörer, informera och organisera skolningar inom sina regioner.

 

 

 

 

 

 

 

(uppdaterat 4.11.2011)