VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Klubbverksamhet :: Skolans klubbhandbok

 SKOLANS KLUBBHANDBOK

Skolans klubbhandbok (pdf)  

Handboken hjälper personer som arbetar inom skolans klubbar eller som ämnar gå med i skolans klubbverksamhet genom att ge stöd för planeringen och genomförandet av en högklassig klubbverksamhet.

Handboken granskar syftena med klubbverksamhet, som definieras i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004). Handboken granskar även organiseringen av klubbverksamhet. Alla parter kan plocka ut åtgärder och uppgifter från organisationsmodellen som passar den egna kommunen eller den egna skolan, helt eller delvis.

Handbokens avsikt är att belysa att kommunernas förvaltningsnämnder, skolans personal och hemmen bör förbinda sig till klubbverksamheten för att den ska vara högklassig och välorganiserad och för att det ska vara lätt för eleverna att delta i klubbverksamheten.


Handboken ger praktiska råd som stöder planeringen för att leda och arrangera klubbar. Råden kompletteras med bilagor i form av färdiga material som underlättar planering, genomförande och utvärdering av klubbverksamheten


(uppdaterat 11.9.2014)