VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Medborgarfostran

MEDBORGARFOSTRAN

I Opinkirjo uppfattas delaktighet som erfarenhet av och känsla för att höras och uppmärksammas. I skolgemenskapen ska elevinflytandet ha fungerande och systematiska strukturer, resurser och utbildningsanordnarens stöd för verksamheten. Strukturerna ger en verklig möjlighet att påverka frågor som gäller en själv i den egna skolgemenskapen – särskilt i klubbverksamheten och elevkårsverksamheten.

Föreningen stöder barns och ungas delaktighet genom att utveckla verksamhetsmodeller och påverka de positiva attityderna hos vuxna som arbetar med barn i skolorna. Föreningen för fram sambandet mellan fostran till delaktighet och demokrati och icke-formell uppfostran på forum avsedda för forskare och/eller aktörer.


 

(uppdaterat 4.11.2011)