VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Medborgarfostran :: Frivilligverksamhet

Frivilligverksamhet

 

Materialet (pdf)  ger idéer för hur frivilligverksamheten kan behandlas i skolor. Från uppgifterna kan man plocka och kombinera lagom långa helheter. Idéerna fortskrider i ordningsföljd från att bekanta sig med frivilligverksamhetens möjligheter till att hitta en frivilligverksamhet som passar en själv samt att planera och förverkliga ett eget frivilligverksamhetsprojekt. Vi önskar er inspirerande stunder med frivilligverksamheten!

Utgivare Finlands Ungdomssamarbete Allians rf 

(18.9.2012)