VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Medborgarfostran :: Ungdomsparlamentet

UNGDOMSPARLAMENTET

Ungdomsparlamentet är avsett för samtliga elever på högstadiet i grundskolan. I ungdomsparlamentet deltar man i första hand genom en klubb i skolan, elevkåren eller annan grupp som leds av vuxna.

Rapport

Ungdomsparlamentet 2011-2012 (pdf)

Ungdomsparlamentet 2013-2014 (pdf)

 

Mål

Målet för verksamheten är att stödja barns och ungas deltagande. (jfr Ungdomslag 8 §)

Klubbverksamhet

Kärnan i ungdomsparlamentsverksamheten utgörs av parlamentets klubbar.  I klubbarna bekantar man sig med demokratins nyckelfrågor, aktuella samhällsteman och ungas påverkningsmöjligheter i allmänhet. För klubbledare produceras material som stöd för handledningen. Årligen ordnas ett klubbevenemang avsedd för klubbarna om ett aktuellt samhällstema.

Session

Verksamheten kulminerar i Ungdomsparlamentets plenum i riksdagen som ordnas vartannat år. Då överlåter riksdagsledamöterna sina platser till 199 elevrepresentanter, och endast riksdagens talman behåller sin plats. De ungas muntliga frågor till statsrådets medlemmar gäller i stor utsträckning samhällets olika områden, såsom undervisning och utbildning, sysselsättning, miljöteman, säkerhetsfrågor och de mänskliga rättigheterna.

Ungdomsparlamentets plenum hållades den 23 mars 2018. Anmälningen 

https://www.webropolsurveys.com/S/BD13A4A71A6DF10B.par

Ungdomsparlamentet pä nätet

Ungdomsparlamentets stödjepunkt på nätet finns på webbplatsen https://www.eduskunta.fi/SV/NuortenEduskunta/Sidor/default.aspx  som upprätthålls av riksdagen. På adressen hittar du en anvisning som anknyter till ungdomsparlamentsverksamheten.

Facebook-sidan

https://www.facebook.com/pages/Nuorten-parlamentti/110159365740036

Titta på

http://nuortenparlamentti.blogspot.fi/  (på finska)

 

 

 

 

 

 

 

 (10.8.2017)