VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Medborgarfostran :: Ungdomsparlamentet :: Muntliga fårgan 2016

Ungdomsparlamentets plenum 15.4.2016

Blankett för muntliga frågor

Den sista dagen att skicka in muntliga frågor är 10.02.2016. Blanketten är stängd. 

 

På Ungdomensriksdag.fi pågår en omröstning om de muntliga frågorna 22.2.-13.3. 2016. Utifrån resultatet väljs ungefär hälften av de frågor ut som tas upp på dagordningen. Resten väljs ut i riksdagen.

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Skolans namn
Kommun
Valkrets
Elevledamotens namn
Kön
kvinna
man
Muntliga frågan och frågeställare
Elevledamotens namn
Kön
kvinna
man
Muntliga frågan och frågeställare
Journalistelevens namn
Namn på medföljande handledare
Handledarens e-postadress
Namn på elevledamotens ersättare
Särskilda behov