VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Medborgarfostran :: Ungdomsparlamentet :: Muntliga frågan

 

Ungdomsparlamentets plenum 28.3.2014

Blankett för muntliga frågor

Den sista dagen att skicka in muntliga frågor var 03.02.2014.

Ta kontakt tiina.karhuvirta[at]opinkirjo.fi

 

 På Ungdomensriksdag.fi pågår en omröstning om de muntliga frågorna 10.2.-2.3.2014. Utifrån resultatet väljs ungefär hälften av de frågor ut som tas upp på dagordningen. Resten väljs ut i riksdagen.

 Under plenidagen får elevledamöterna också en inblick i utskottsarbetet.

Varje elevledamot får bekanta sig med ett av de här utskotten: 

  • stora utskottet
  • finansutskottet
  • förvaltningsutskottet
  • försvarsutskottet
  • kulturutskottet
  • social- och hälsovårdsutskottet
  • framtidsutskottet

 

Du kan komma med önskemål om vilket utskott du vill besöka. Men antalet platser är begränsat, så alla får inte plats i det utskott de vill. Fördelningen bestäms i riksdagen.

Journalisteleverna får delta i ett möte med riksdagsledamöter (Politiker nonstop) och för klubbledarna ordnas ett infomöte.

 


Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Skolans namn
Kommun
Valkrets
Elevledamotens namn
Kön
kvinna
man
Jag vill helst besöka
stora utskottet
finansutskottet
förvaltningsutskottet
försvarsutskottet
kulturutskottet
social- och hälsovårdsutskottet
framtidsutskottet
Elevledamotens namn
Kön
Kvinna
Man
Jag vill helst besöka
stora utskottet
finansutskottet
förvaltningsutskottet
försvarsutskottet
kulturutskottet
social- och hälsovårdsutskottet
framtidsutskottet
Muntliga frågor och frågeställare
Muntliga frågor och frågeställare
Journalistelevens namn
Namn på medföljande handledare
Handledarens e-postadress
Namn på elevledamotens ersättare
Särskilda behov