VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Medborgarfostran :: Ungdomsparlamentet :: Ungdomsparlamentet 2006

Ungdomsparlamentet 2006
På sommaren 1997 föreslog talmannen för Frankrikes nationalförsamling att ett parlament för barn skulle ordnas samtidigt i alla EU-länders parlament.

På grund av detta förslag fattade riksdagens talmanskonferens i Finland beslutet att ordna Ungdomsparlamentet. Därför fick 199 representanter för olika högstadiers parlamentklubbar i maj 1998 uppleva hur det känns att vara i maktens centrum – att vara parlamentariker i riksdagen.

I Finland hålls Ungdomsparlamentsplena vart annat år.

Nästa plenum hålls 17.3.2006 och det är ett jubileumsplenum. På grund av enkammarlantdagens 100-års jubileum med temat: ”Din röst – Din lag. Hundra år av finländskt folkvälde.”

På dessa sidor finner du info och material om Ungdomsparlamentet och länkar till sidor innehållande info och stöd för parlamentklubbsverksamheten.

Riksdagen talman 24.8.2005.