VERKSAMHET

Klubbarnas verksamhet
Det lönar sig att reservera rikligt med tid för parlamentklubbarnas verksamhetsplan. Det är bäst att börja förberedelserna för Ungdomsparlamentet redan under höstterminen.

Det produceras en hel del material som stöd för verksamheten.