VERKSAMHET

Vad är Ungdomsparlamentet?
Den 16 april år 2002 samlades Ungdomsparlamentet till plena för fjärde gången. Som målgrupp för Ungdomsparlamentet är grundskolans 8:e och 9:e årskurser. Nästa plenum är den 17 mars 2006.

Parlamentklubbarna behandlar representativ demokrati, bekantar sig med riksdagens historia, struktur och nuvarande verksamhet. Temat är folkvälde i 100 år. Parlamentklubben kan vara ett gemensamt projekt mellan olika skolämnen, som till exempel samhällslära, historia, modersmål och studiehandledning.

Genom att klicka på länken ”Material” här till vänster kan du ladda ner stödmaterial för parlamentklubbarnas verksamhet. Detta material kan även användas under lektioner.