VERKSAMHET

Ungdomsparlamentets tidtabell 2006
Mentorn ur det förflutna (färdig i september 2005)

Webbkurs (öppnas i september 2005)

Anmälning senast 3.10.2005

Skolningstillfälle för klubbledare ordnas i oktober 2005

Anmälningstiden för deltagande i plenum utgår den 17 januari 2006

Sista dagen att skicka muntliga frågor: 31.1.2006

Ungdomsparlamentets plenum: 17.3.2006