VERKSAMHET
Din åsikt

På Din åsikt - forumet kan du kommentera nya eller pågående projekt inom förvaltningen, lagstiftningsreformer etc.

Forumet har som mål att höra medborgarnas omedelbara ståndpunkter, sakkunskap och åsikter i förvaltningens projekt- och beredningsarbete och samtidigt skapa nya möjligheter för en dialog mellan medborgare och tjänstemän.