VERKSAMHET

Klubbmaterialet
Webbkursen (några uppgifter på svenska)

Mentorn ur det förflutna -historiska temamaterialet. Det finns några uppgister på svenska (till exempel Rixdagens dokumenter 1907-1908).


Nuoret ja vaikuttaminen– materialet är menat för unga i åldern 14-17 år. Klubben får tillgång till materialet vid anmälan till klubbverksamheten. (begränsad mängd)