VERKSAMHET

Mentorn ur det förflutna
Mentorn ur det förflutna – sidorna har med Finlands riksdags jubileumsår 2006 – 2007 att göra. Där finns material om lantdagsordningen 1906 och de första riksdagsvalen 1907.

Materialet publiceras på finska på hösten 2005.