VERKSAMHET

Den muntliga frågan
Frågan skall vara kort och koncis. Den rekommenderade längden är högst 10 rader. Att ha en rubrik till frågan är också bra. Frågans rubrik skall vara i basform, t.ex. Höjning av studielånet, Ungas bostadssituation el.dyl. Frågedelen efter rubriken skall innehålla själva frågan och motiveringen.
Det är rekommenderat att nämna vilken minister frågan riktas till, men det är inte ett måste.
Frågorna delas inte ut till någon före plenum, int ens till ministrarna.

Av de anlända frågorna antas ca 40 st i dagordningen med den representantens namn vars fråga det är. Dessa ca 40 frågor delas ut före plenum på platsen där den representanten som ställer frågan sitter. På detta vis kan varje representant vars namn finns på dagordningen förbereda sig för att ställa sin fråga.


Dagordningens utarbetningFör det första går man igenom alla frågor och delar in dem i olika ämnesgrupper.

För det andra tar man i beaktande att det åtminstone finns en fråga/frågeställare per valkrets

För det tredje tar man i beaktande könsfördelningen mellan deltagarna i frågestunden. Det betyder att man strävar efter att ta upp frågor i dagordningen av representanter av respektive kön i förhållande till deras representation i parlamentet.

Och för det fjärde strävar man efter att båda språken, finska och svenska, representeras i frågeställandet i förhållande till representationen av respektive språk i parlamentet.

 

Skicka in informationen före 17.2.2006