VERKSAMHET
Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
1. Kön
kvinna
man
2. Jag är
elevledamot
elevredaktör
Parlamentsklubbmedlem
lärare
ungdomsledare
någonting annat
Elevledamot och elevredaktör - gå till frågan 10.

3. Antalet elever i min skola är
under 100
100-200
201-350
351-500
över 500
4. Jag undervisar i
historia och samhällslära
modersmål
studiehandledning
annat ämne
en ole opettaja
5.Samarbetade Du med en ämneslärare i ett annat ämne?
nej
ja
6. Hur förverkligades Ungdomsparlamentet i din skola?
som klubbverksamhet
son en kurss
i samband med timundervisningen
på ett annat sätt
Berätta
7. Antalet elever som deltog i Ungdomsparlamentet från min skola är
under 10
10-20
21-30
över 30
8. Hur fick Du veta om ungdomsparlamentet?
av skolans rektor
av en kollega
via broschyr som sändes till skolan
jag var med redan för 2 år sedan
Kerhokeskus annons i Opettaja-tidningen
på något annat sätt.
Hur?
9. Kommer Du att fortsätta verksamheten kring ungdomsparlamentet i den skola?
kommer inte att fortsätta
fortsätter antagligen inte
vet ej
fortsätter troligen
fortsätter absolut med verksamhet

Frågorna för alla.
10. Varför deltar du i ungdomsparlamentet?
på rekommendation av skolans rektor
helheten är intressant
på grund av materialinnehållet
jag deltar redan andra gången
på rekommendation av en kompis/familjemedlem
av annan orsak
vilken?
11. Ringa in det alternativ Du tycker att bäst beskriver det material om ungdomsparlamentet
a) aktuellt
dåligt
försvarligt
tillredsställande
bra
utmärkt
b) intressant
dåligt
försvarligt
tillredsställande
bra
utmärkt
c) nyttigt
dåligt
försvarligt
tillredsställande
bra
utmärkt
d) mångsidigt
dåligt
försvarligt
tillredsställande
bra
utmärkt
e) informativt
dåligt
försvarligt
tillredsställande
bra
utmärkt
f) sakinnehållet
dåligt
försvarligt
tillredsställande
bra
utmärkt
g) uppgifterna
dåligt
försvarligt
tillredsställande
bra
utmärkt
h) visuell utföring
dåligt
försvarligt
tillredsställande
bra
utmärkt
i) läslighet
dåligt
försvarligt
tillredsställande
bra
utmärkt
j) layout
dåligt
försvarligt
tillredsställande
bra
utmärkt
12. Av vilken/av vilka material hade Du användning för inför ungdomsparlamentet?
Publikation Nuoret ja vaikuttaminen
Ungdomsparlamentet-webbmaterialet
Mentori menneisyydestä -historiska temamaterialet
Riksdagsmaterial
Ungdomsparlamentets webbplats
13. Vilket material hade du mest nytta av?
Publikation Nuoret ja vaikuttaminen
Ungdomsparlamentet-webbmaterialet
Mentori menneisyydestä-historiska webbmaterialet
Riksdagsmaterial
Ungdomsparlamentets webbplats
14. Vad var det bästa med undervisningen inför ungdomsparlamentet?
diskussionerna
förhandsuppgifterna
samarbetet med klubbmedlemmarna
att få träffa riksdagsledamöter
besöket i riksdagen
annat
15. Vad var det bästa i riksdagen under ungdomsparlamentet den 17 mars 2006?
16. Ideer för att utveckla Ungdomsparlamentet.
Rosor och ris om ungdomsparlamentet

Frågorna bara för eleverna.
17. Vad anser du om förjande påstående?
Politik är att rösta.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Politik behandlar ei för mig viktiga frågor.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Politik är viktigt för att behandla sosiala frågor.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Politik är gamla gubbars lek.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Politik är partiers verksamhet.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Politik är nödvändigt för att lösa samhällets konflikter.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Politik är tomma löften.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Politik är ett hlälpmedel för att skapa en bättre värld.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Politik betyder debatt i riksdagen.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Politik är nödvandigt för att lösa internationella problem.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Politik är korruptionerat.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
18. Vad anser du om förlande påstående
Det är viktigt att var och en gör något för en bättre värld.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Det är intressant att vara aktiv, då träffar jag inflytelserika personer.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Det är lönlöst att försöka ändra på saker.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Fastän jag inte skulle kunna ändra på saker, är det ändå viktigt att försöka.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Jag har för bråttom för att kunna vara samhälleligt aktiv
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Det är intressant att vara samhälleligt aktiv, det hjälper mig på min kattiär.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Jag är för utmattad för att vara samhälleligt aktiv.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Om du är trött på något skall du försöka ändra på det.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Det är intressant att vara samhälleligt akltiv för man lär sig mycket nyttigt.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Jag har inte tid för att vara samhälleligt aktiv.
Är fullständigt av samma åsikt
Är av samma åsikt
Kan inte säga
Är av annan åsikt
År av fullständigt annan åsikt
Påståendena grunder sig på EUYOUPART-forskningsprojektet.
19. Vilka former av samhällsinflytande (påverkningsmöjligheter) kommer Du atrt anväda i framtiden
delta i elvekårsverksamheten
vara föreningsaktiv
göra att kommunalt initiativ/förslag
ta kontakt med kommunalfullmäktige
skicka ett e-post till en riksdagsledamot
skriva en insändare till en tidning
delta i aktuell debatt på internet
vara politiskt aktiv
delta i en fredligt demonstration
något annat
vad
Tack!