VERKSAMHET

Instrukitioner


Anmälning

 • ingång sker vid huvudingången
 • ytterkläder kan lämnas i huvudaulan
 • resande från längre avstånd kan anlända tidigare till riksdagshuset
 • inträde senast klockan 10:00
 • det har reserverats ett parkeringsområde för bussarna bakom VR-magasinerna som ligger mittemot riksdagshuset
 • anmälningsbåset finns i riksdagshusets huvudaula, därifrån fås namnlappar
 • väganvisningar till kaféet finns i huvudaulan
 • efter morgonmålet kan villiga delta i guidade rundturer i riksdagshuset; samling i huvudaulan, varifrån grupper far var 15-30:e minut.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Morgonmål

 • morgonmålet serveras i riksdagshusets kafé
 • morgonmålet serveras för Ungdomsparlamentets deltagare samt klubbledarna
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Övningar

 • kallelse till övningarna sker 10:45 via högtalarna
 • sittordningen har skickats i förväg till skolorna, den fås även vid huvudingången och utanför plenisalen
 • det finns namnskyltar vid de ungas sittplatser
 • under övningarna går man igenom plenisalens allmänna etikett, begäran om ordet, hur man röstar, mikrofonens användning, en prövningsfråga mm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Redaktörtillställningen


 • det ordnas program i auditoriet främst för redaktörselever
 • kallelse till auditoriets tillställning sker via högtalarna
 • deltagarna vägleds från kaféet till auditoriet
  Klubbledartillställningen
 • medan klubbmedlemmarna och redaktöreleverna deltar i övningarna ordnas det program för klubbledarna i auditoriet, kallelse till detta sker via högtalarna
 • klubbledarna vägleds från kaféet till auditoriet
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Den muntliga frågestunden


 • den muntliga frågestunden börjar klockan 12:00
 • kallelse till frågestunden ges med summern
 • de inbjudna gästerna, klubbledarna och pressen skall inta sina platser på plenisalens läktare i god tid; redaktörseleverna skall sitta vid området som är reserverat för diplomater; resten av platserna är fritt valbara förutom några vid första raden som är reserverade för inbjudna gäster; det finns guider som hjäper i jakten på sittplats på läktaren
 • när talmannen stiger in i salen skall eleverna stå upp
 • den muntliga frågestunden inleds med namnupprop, som utförs med dator (har övats tidigare)
 • frågorna som ställs är korta, ca 1 min långa
 • frågorna finns på elevernas sittplatser, de har delats ut i förväg
 • de svenskspråkiga frågorna tolkas
 • frågorna som ställs finns även på dagordningen som delats ut
 • talmannen följer inte nödvändigtvis dagordningen
 • talmannen kan ge lov till följdfråga åt den som ställde den ursprungliga frågan
 • man skall stå när man ställer en fråga
 • man kan rösta om vissa frågor
 • plenumet filmas i sin helhet
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Talmannens mottagning

 • mottagningen sker i rikssalen
 • talmannen framför inbjudan efter plena
 • dessutom finns det inbjudningskort på elevernas sittplatser
 • vägledningen till rikssalen sker via norrsidan på det viset att de unga förflyttar sig till rikssalen före de inbjudna gästerna
 • talmannen skakar hand med gästerna
 • efter handskakningen skålas det
 • den egentliga serveringen sker vid stående bord
 • tillställningen i rikssalen avslutas klockan 14:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Klädsel

 • städig klädsel; inte festklädsel, dock inte heller jeans och joggingskor
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Till slut

 • det sammanställs ett protokoll av hela plenum, som skickas till skolorna
 • det finns responsblanketter åt klubbledarna i huvudaulan, de hittas även på nättkurss fr.o.m. 17.3
 • det skulle vara bra att klubbmedlemmarnas möjliga träffar med sina områdens riksdagsmän skulle ske efter mottagningen