VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Medborgarfostran :: Ungdomsparlamentet :: Ungdomsparlamentet 2008

Ungdomsparlamentet 2008

Nästä plenum hålls 11.04.2008.Som målgrupp för Ungdomsparlamentet är grundskolans 8:e och 9:e årskurser.

Parlamentklubbarna behandlar representativ demokrati, bekantar sig med riksdagens historia, struktur och nuvarande verksamhet. Parlamentklubben kan vara ett gemensamt projekt mellan olika skolämnen, som till exempel samhällslära, historia, modersmål och studiehandledning.

 

Responsblanketten gällande Ungdomsparlamentet kan fyllas i 11.4–30.4.2008. 

Responsblanketten är avsedd att fyllas i av 

  • klubbledarna
  • de lärare som deltagit i verksamheten
  • ungdomsparlamentsgruppernas ledare
  • representanterna
  • journalisteleverna
  • webbredaktörerna
  • klubbmedlemmarna
  • övriga elever som deltagit i verksamheten.

Gå till responsblanketten.