VERKSAMHET

Ungdomsparlamentets tidtabell 2008
Ungdomsparlamentet webkurss (öppnas i september 2007)

Anmälning senast 22.10.2007

Skolningstillfälle för klubbledare ordnas i november 2007

Anmälningstiden för deltagande i plenum utgår den 11 february 2008

Skolningstillfälle för klubbdeltagare och klubbledare ordnar den 10 mars 2008

Sista dagen att skicka muntliga frågor: 11.3.2008

Ungdomsparlamentets plenum: 11.4.2008