VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Mediefostran

MEDIEFOSTRAN

Lärorik utvecklar innehållen inom mediefostran i syfte att barn och unga genom mediefostran ska få färdigheter att kritiskt tolka innehållet i media samt färdigheter i att själv delta konstruktivt i verksamheten i samhället via media. En väl genomförd mediefostran stöder kreativitet samt kritiskt tänkande och slutledning.

Material

 

Inlärningsstig till mediekunskaper inom den grundläggande utbildningen (pdf)

I denna publikation beskrivs utvecklingen av mediekunskaperna som en fortlöpande process från årskurs 1 till årskurs 9 i grundskolan. Medieundervisningen berör alla i skolgemenskapen, och den stöder den grundläggande utbildningens mål. Syftet med detta informationspaket är att visa vad medieundervisningen behövs till. Publikationen är avsedd särskilt för rektorer och lärare i grundskolan. Beställ.

 

 

Mediefostran inom smabarnfostran (pdf)

Publikationen är utarbetad för att stödja värderingarna, fostringsprinciperna och syftena samt den innehållsmässiga inriktningen i grunderna för planen för småbarnsfostran med tanke på mediefostran.

 

 

 

 

Muffe och den försvunna nyckeln
I Muffe och den försvunna nyckeln uppgiftsboken bekantar vi oss med media utgående ifrån en medryckande saga och lätta och roliga uppgifter. Boken är riktad på 3-8-åringars uppfostrare och innehåller också musik-cd. Muffe och den fösrvunna nyckeln är framställt en del av undervisningsministeriets projektet Mediamuffins. Beställ boken.