VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Smaksolklubban

SMAKSKOLKLUBBAR

Hur rör sig mjölken i glaset? Hur skiljer sig doften av lingonsylt från doften av lingon? Hur känns mörk choklad i munnen jämfört med mjölkchoklad? Hur låter brödet när man tuggar på det? Vilka bassmaker finns det i rågbröd?


Sinnrikt i matvärlden! - guide för klubbledaren (pdf)

Lärorik har utarbetat ett materialpaket för klubbar i huslig ekonomi som innehåller 16–20 helheter för smakskolklubbar Materialet bygger på Saperemetoden och fokuserar på förmåga att använda flera sinnen, stöd för medverkan, verbalitet och förmåga att uttrycka sig, insikt samt experimentering och observation. Materialets metodiska grund kommer från vetenskapspedagogiken.

 Ta dina elever på en färd genom matens spännande värld med boken Sinnrikt i matvärlden som guide. Låt eleverna se, lukta, känna, lyssna, undersöka, prova och uttrycka sig själv. Det är bara fantasin som sätter gränser då barnen börjar tolka sina förnimmelser.

 

Guiden är avsedd för klubbledare och lärare som vill leda sina elever genom matens värld med sinnenas hjälp och väcka barnens intresse för mångsidiga matvanor. Guiden är också till nytta för föräldrar som vill hjälpa sitt barn att äta allsidigare.

Guiden, som bygger på Sapere-metoden, innehåller 13 avsnitt med övningar och tips om tilläggsuppgifter. De olika avsnitten låter eleverna fördjupa sig i sinnenas betydelse vid måltiderna, uttrycka sina förnimmelser med ord, bilder och drama, bedöma livsmedel och maträtter med hjälp av sina sinnen och bli förtrogna med matens fysikaliska och kemiska egenskaper. Samtidigt ökar elevernas kunskaper som konsumenter. Övningarna kan enkelt anpassas för olika åldersgrupper.

Guiden är avgiftsfri. Beställ!