VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Vetenskapfostran

UNG FORSKARE

Opinkirjo - stöd för skolan rf:s viktigaste vetenskapligt relaterade mål är:

 • Gynna barns och ungas mångsidiga vetenskapliga fritidsaktiviteter
 • Utveckla verksamhets- och inlärningsmetoderna så att innehållet är meningsfullt och stöder genom tillämpningar även det vardagliga livet
 • Stöda vetenskapsklubbar, -läger och -veckor. Klubbarna är vetenskapssysselsättningens sk. grundenheter i vilka man stöder alla intresserades entusiasm. Lägrens och veckornas uppgift är att fördjupa sysselsättningen
 • Finna, utveckla och sprida verksamhetsmodeller som stöder begåvade barn och unga på lång sikt
 • Skola och stöda vuxna som är intresserade av vetenskaplig uppfostran
 • Hålla uppe kontakten till olika aktörer och bilda ett nationellt nätverk för vetenskaplig uppfostran
 • Vara öppna för olika samarbetsformer

Vetenskapsklubbar

Klubbarna ger möjlighet att:

 • stöda ungas mångsidiga hobbysysselsättning
 • förstärka intresset för naturvetenskaperna
 • förstärka växelverkan mellan eleven och läraren
 • förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom branschen

Mer info om vetenskapklubbar (på finska)

Forska-Experimentera-Utveckla tävlingen
(Tutki-Kokeile-Kehitä)

Forska-Experimentera-Utveckla - tävlingen gör det möjligt för en att få respons, uppträda och träffa andra likasinnade ungdomar. Deltagarna är under 21-åriga unga. (sidorna på finska)(uppdaterat 4.11.2011)